Sketches by Любoвь Попoва (Lyubov Popova), 1923-1924